Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Ull - ikke bare tull

1.-4. trinn
Her lærer barna mer om ull og alt hva det kan brukes til. 

I fjøset er sauene kommet inn fra sommerbeite. Ulla har vokst seg lang og tjukk. Hva gjøre vi med det? Kan ulla brukes til noe — eller er det bare tull? Vi synger sanger om sauen mens barna får kjenne på ull i ulike former. 

Vi gjør oppmerksom på at i dette tilbudet er vi i kontakt både med høy og dyr.