Foto: Torger Korpberget

TEMA TRE

1.-4. trinn
Det å kunne lage ting av tre, har vært viktig for nordmenn i århundrer. 

Her får barna delta på enkel konglevandring som ender opp på Åseng. På Åseng får barna prøve ulike verktøy og lage seg en liten gjenstand av tre.