Foto: Torger Korpberget

TEMA TRE

3. trinn
Det å kunne lage ting av tre, har vært viktig for nordmenn i århundrer. 

  • Uke 36–38.
  • Varighet 90 minutter.

Her får barna delta på enkel konglevandring som ender opp på Åseng. På Åseng får barna prøve ulike verktøy og lage seg en liten gjenstand av tre.