Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Eventyrstund på Maihaugen

Barnehager og 1.-2. trinn
Spennende eventyrstund der fortellingene blir dramatisert og levendegjort.

GOD DAG MANN ØKSESKAFT – en eventyrstund i Bygda
  • Tirsdag til fredag i uke 43-45 og uke 3-5
  • Varighet 30-45 min. 
  • Påmeldingsfrist fredag 19. oktober. 

Maihaugen prøver å gjenskape den stemningen og fortellertradisjonen Asbjørnsen og Moe opplevde da de kom til gardene rundt om i landet. For når kvelden kom og det ble for mørkt til å arbeide, samlet store og små seg rundt peisen og fortalte eventyr.

LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER - En eventyrstund i Byen
  • Tirsdag til fredag i uke 43-45 og uke 3-5
  • Varighet 30-45 min. 
  • Påmeldingsfrist fredag 19. oktober.
  • Maks 20 elever

Hvordan vet en at det er en ordentlig prinsesse som står på trappen en mørk kveld? I finstua i Hage forteller vi eventyr samlet inn av brødrene Grimm og forfattet av H.C. Andersen. Eventyr om prinsesser, tinnsoldater og om en liten ert!