Innsats og idrettsglede! Foto: Audbjørn Rønning / Norges Olympiske Museum.

Skole-OL

8.-10. trinn
Hvem tar vandrepokalen videre fra Harestua skole, som vant Skole-OL i 2017?

Dette er en kunnskaps- og aktivitetskonkurranse for ungdomsskoler i Hedmark og Oppland, der alle kan være med! Her binder vi elevene sammen på tvers av alder, kjønn og skoletrinn. 

Litt som i OL ellers, der alle uansett rase, religion og kjønn kan møtes til fredelig kappestrid på idrettsbanen.

Elevene gjennomgår en kvalifiseringsrunde ute på skolene først for kvalifisering til finalerunden i Norges Olympiske Museum/Maihaugen.

Arrangør bak Skole-OL er Fylkesmannen i Oppland, Gausdal videregående skole – Pierre de Coubertin og Norges Olympiske Museum i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.