Norrøn skrift fra Maihaugen, Lillehammer
Foto: Maihaugen

Skvatarausi rykkji rova – språket vårt før og no

8.-10. trinn
Språket våret har forandret seg mye på 1000 år.

Både det muntlige og skriftlige språket vårt har forandret seg mye på de siste 1000 årene.

Vi vil prøve å forklare hvordan det hele gikk til.

Tror du at du ville forstått hva Håkon Håkonsson befalte sine menn?

Bli med på omvisning i utstillingen "Langsomt ble landet vårt eget" og hogg ditt eget navn i stein med runealfabetet.