Foto: Magne Velure

5.-7. trinn

Vi besøker middelalderhus og hører om livet i denne perioden.

Middelalderen i Norge er den katolske perioden i norsk historie, og regnes fra 1000-tallet og strekker seg cirka 500 år fram til reformasjonen. Middelalderen ble preget av både borgerkrig, storhetstid og sykdom.