8.-10. trinn og videregående skole

Selve FN-dagen 24. oktober, blir kalt for Fredsdagen. Denne dagen passer det godt å besøke Norges Olympiske Museum. FN og OL er basert på de samme grunnverdiene.

  • Påmeldingsfrist innen fredag 19. oktober.
  • Kun en dag, første mann til mølla. 

Besøk Norges Olympiske Museum og finn ut hva OL har med fred å gjøre. Kjente og kjære olympiske symbol har en dypere mening…

Museet vil være bemannet hele dagen 09.30-14.00. Elever kan snakke med vår guide og kanskje samtidig se vår nye jubileumsfilm som vi har kalt "Arven etter OL". Tilbudet passer for ungdomstrinnet og videregående skole.