Foto: Camilla Damgård / Maihaugen

I hyttegrenda ønsker Maihaugen å fortelle om den norske hyttedrømmen.

Under mottoet "Fra seterliv til hytteliv – den norske hyttedrømmen" vil vi vise utviklingstrekkene av den norske hyttedrømmen og fortelle om fritid og friluftsliv i det moderne Norge.

I motsetning til seterlivet, som i all hovedsak var en sommerlig affære, har hytta lokket folk til fjells både sommer og vinter.

Fra seterliv til hytteliv

Fjellet har fra umindelige tider hørt ubrytelig sammen med dalens liv.

Fjellet er for innlandsboeren hvad havet er for kystboeren, og det er nok til sommerens korte og intense liv deroppe, at hugen går både hos unge og gamle i den lange vinter.

– Derfor mener jeg at seterhusene hører med i helhetsbilledet av de gamle dølers livsformer.

Maihaugens grunnlegger, Anders Sandvig

Helhetsbildet av de gamle dølers livsformer har allerede rukket å forandre seg betydelig siden setergrenda åpnet på Maihaugen sommeren 1937. Hyttegrenda kommer som et tillegg til og en forlengelse av setergrenda, i den øverste delen av friluftsmuseet.

Kinckhytta

Det er mange år siden Maihaugen fikk sin første hytte. Det var Kinckhytta fra Mesnali, forfatteren Hans E. Kincks hytte fra 1911, som i 1989 stod ferdig gjenoppført på Maihaugen. Det var en stor toetasjes hytte, bygget som landsted for Kinck og hans familie – og selvfølgelig rom for hushjelpen, slik borgerskapets familier levde den gang. For det var borgerskapet som var de første til å skaffe seg hytter. Menigmanns hyttedrøm kom noe senere.

Myklebu

Etterkrigstiden ble den store tiden for hyttebygging for den vanlige befolkningen. Det ble bygget store mengder med små hytter, som gjerne hadde to rom – stue og soverom. I hyttegrenda på Maihaugen kan du besøke nettopp en slik hytte . Myklebu ble bygget av Mathias Lundstuen i 1965, og har stått i Fåvangfjellet inntil den i 2016 ble gitt som gave til museet.

Maihaugen har fått sin hyttedrøm – som trinn for trinn kan gå i oppfyllelse. Her kan vi få hytter fra forskjellige tider på plass i en liten hyttegrend. Noen vil være tidsvitner ved å stå urørte med gjenstander fra sin tid, andre kan innredes og tåle bruk, slik at hyttelivet kan formidles på en aktiv måte.

Tømmerhytte med blå karmer

Kinckhytta. Foto: Veslemøy Furuseth / Maihaugen

gammelt seterhus og rød hytte på friluftsmuseet Maihaugen i Lillehammer.

Lundesetra og Myklebu. Foto: Veslemøy Furuseth / Maihaugen