Nytt fra stipendiatene

Sissel Wathne - keramiker

Med stor forkjærlighet for mitt fag og materiale vil jeg som stipendiat arbeide med keramiske bruksting med spesialisering i overflate.

Jorunn Løkvold - duodjar

Som stipendiat vil jeg arbeide med teknikker i den sjøsamiske koftetradisjonen.

Øystein Myhre - smedfaget

Som smedstipendiat ønsker jeg å arbeide med tradisjonsverktøy for snekker og tømrer. 

Gry M. Grindbakken - filigranssølvsmed

For meg er det inspirasjon og tradisjon det handler om.