Anders Sandvigs museumspris

Prisen deles ut hvert år for å fremme og belønne innsats for bevaring av kulturarven i nærområdet. 

Anders Sandvigs museumspris er ny pris i 2015. Denne tar over for Anders Sandvigs museumsstipend, som har blitt delt ut av Maihaugen siden 1987.

Prisen er på 50 000 kr og deles ut hvert år. Frist for å nominere kandidater er 1. mars hvert år.

Stipendet er gjort om til en årlig pris fordi søkingen til stipendet har gått ned de siste årene.

Stipendet ble første gang delt ut i 1987, da det var 100 år siden Anders Sandvig startet sin samlergjerning og la grunnlaget for det som skulle bli De Sandvigske Samlinger. Stipendet skulle deles ut årlig for å fremme utvikling og nyskapning innenfor de kulturhistoriske museers arbeidsfelt.

Nå skal prisen fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Målet er at den vil skape ny oppmerksomhet rundt Maihaugen og Anders Sandvigs gjerning, samt være en spore til innsats på et sentralt fagfelt.

Prisen utlyses årlig med nomineringsfrist 1. mars.

Forslag til priskandidater sendes til Stiftelsen Lillehammer museum:post@lillehammermuseum.no.