Liste over styremedlemmer og varamedlemmer.  

Styret

Styreleder:

Børre Rognlien

Nestleder:  

Amela Koluder-Døvre

Styremedlem: 

Synnøve Brenden

Styremedlem: 

Lena Palmqvist

Styremedlem:

Svend Strand

Ansattrepresentant:

Truls Strand

Ansattrepresentant:

Hanne Bergseth

Varamedlemmer

Varamedlem:

Tone Kolaas

Varamedlem:

Kristin Helland

Varamedlem ansatte:

Thorsten Hernes (1. vara) 

Varamedlem ansatte:

Mari S. Stakston (2. vara)