Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen.

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer. 

Fem av medlemmene velges på årsmøtet. Ett medlem oppnevnes av styret for Stiftelsen Lillehammer museum. Maihaugens direktør har fast plass i vårt styre.

Venneforeningens styre 2018/2019

Leder

Svend Strand, tlf: 909 80 650

Styremedlemmer

Anne Mari Løken
Birgit Engesæter Madslien
Anne Lise Gjestvang
Svein Arne Rudi
Svein Erik Besserud (oppnevnt av SLM)
Jostein Skurdal, direktør for Maihaugen og Stiftelsen Lillehammer museum

Varamedlemmer

Christin Svegården
Oddvar Møllerløkken

Kontakt oss

E-post: venner@lillehammermuseum.no