Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

Var alt så mye bedre før? - NOPE! DKS Fylkessekken

Videregående skole

Var virkeligheten det samme som gjengivelsen i kunsten?

Følelser i kunsten

Barnehage

Vi leker og undrer oss rundt temaene følelser, kroppsspråk og ansiktsutrykk.

I flokk til flokk

5. - 6. trinn

Vi lærer om skulptur og kunstneren Gitte Dæhlin.

Et møte med kunst

6. trinn

Hva er kunst? Hvordan gi kunstbegrepet et meningsfylt innhold for barn?

Portrettet

8. - 10. trinn

Å se seg selv og andre

En dag i kunsten

2. trinn

Omvisning og verksted med vekt på bruk av farger og former. 

Dyr i kunsten

Barnehage

Omvisning og verksted med utgangspunkt i museets kunstsamling.